HMS-kurs for ledere

I følge Arbeidsmiljølovens § 3-5 pålegges arbeidsgiver å gjennomgå opplæring i HMS og kunne dokumentere for denne opplæringen.

Det nettbaserte kurset fra Norges HMS er et helt nytt og veldig praktisk Begynn, stopp og start igjen akkurat der du slapp – når og hvor det passer for deg.

Kurset avsluttes med en test, og ved bestått får du automatisk et datert kursbevis med ditt navn som dokumenterer opplæringen.

Det er opp til hver enkelt av oss å stoppe spredningen av
coronaviruset

coronapandemien

COVID-19

Alle, også unge og friske mennesker, skal unngå større sammenkomster i denne perioden. Hold deg oppdatert om retningslinjene fra helsenorge.no.